Thông tin thêm về dự án:
Biệt thự Tây Nam hồ Linh Đàm do Tổng HUD làm chủ đầu tư. Hạ tầng được HUD2 hoàn thành từ tháng 10/2011.
Dự án gồm có 6 khu biệt thự: TT1 đến TT6 và các khu nhà cao tầng, các khu liền kề.
Thông tin về khu biệt thự:

Khu TT1: Tổng diện tích: 7.022m2 chia làm 2 khu.
+ Khu A có 9 lô, diện tích trên dưới 300m2.
+ Khu B có 12 lô, diện tích: 270m2/lô.
+ Đường nội bộ 13,5 và 15,5m.
+ Giá gốc: 47.6 triệu/m2.
+ Đã có HĐMB.

Khu TT2: Tổng diện tích: 5.395m2,
+ Có 24 lô, diện tích: mỗi lô 180m2.
+ Một mặt đường 20,5m, một mặt đường 11,5m.
+ Giá gốc: 41 đến 49 triệu/m2.
+ Chuẩn bị ra HĐMB.

Khu TT3: Tổng diện tích: 16.533m2
+ Có 48 lô chia làm 4 khu.
+ Khu A có 12 lô, diện tích: 220m2 song lập và 280m đơn lập.
+ Một mặt đường đôi 42m, một mặt đường nội 11,5m.
+ Giá gốc 44,5 triệu/m2
+ Khu B có 12 lô, diện tích: 220m2/lô.
+ Mặt đường Nguyễn Hữu Thọ 30m và mặt đường nội bộ 11,5m.
+ Giá gốc 48,5 triệu/m2.
+ Khu C có 12 lô, diện tích: 220m2 song lập và 280m2 đơn lập.
+ Đường 15,5 và 11,5m gốc 43,5 tr/m
+ Khu D có 12 lô, diện tích: 220m2.
+ Mặt đường 15,5 và 11,5.
+ Giá gốc 44,8 triệu/m2.
+ Chuẩn bị ra HĐMB.

Khu TT4: Tổng diện tích: 8.984m2, chia làm 2 khu.
+ Khu A có 22 lô, diện tích: 200m , 250m, và 320m2, đường 15,5m và 11,5m.
+ Đã có HĐMB+ Khu B có 9 lô, diện tích: 180m và 250m2, đường 15,5m..

Khu TT5: Tổng diện tích 22.805m2, chia làm 4 khu.
+ Khu A có 12 lô, diện tích: 220m2 song lập và 280m2
+ Đã có HĐGV.

Khu TT6: Tổng diện tích: 21.178m2 chia làm 4 khu. đơn lập, đường 20,5 và 11,5m.
+ Khu B có 20 lô, diện tích: 210m2, đường 15,5 và 11,5m
+ Khu C có 12 lô, diện tích: 220m2 song lập và 280m đơn lập, đường 15,5 và 11,5m
+ Khu D có 20 lô, diện tích: 210m2, đường 20,5 và 11,5m.
+ Khu A: có 20 lô, diện tích: 200m2, mặt đường 15,5 và 11,5m.
+ Khu B có 16 lô, diện tích: 200m2, mặt đường 20,5 và 11,5m
+ Khu C có 20 lô, diện tích: 201m2, mặt đường Nguyễn Hữu Thọ 30m và 11,5m.
+ Khu D có 16 lô, diện tích: 200m2, đường 15,5 và 11,5m.
+ Đã có HĐMB.

Quản lý Dự Án của HUD :

Mr Soạn : 0987.626.697

Email : soan.hebico@gmail.

https://sites.google.com/site/chungc...pthaplinhdham/
https://sites.google.com/site/mobanb...aynamlinhdham/
https://sites.google.com/site/chungc...ndhaolinhdham/
https://sites.google.com/site/mobanb...taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/chungc...taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/chungcun04chudautumoban/
https://sites.google.com/site/chungcud1ct2linhdamhud8/
https://sites.google.com/site/banbietthutaynamlinhdham/
https://sites.google.com/site/nhaoxahoitaynamlinhdham/
https://sites.google.com/site/bietthutaynamholinhdham/
https://sites.google.com/site/bietthutt1taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/bietthutt2taynamlinhham/
https://sites.google.com/site/bietthutt3taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/bietthutt4taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/bietthutt5taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/bietthutt6taynamlinhdam/
https://sites.google.com/site/mobanchungcuskyview/
https://sites.google.com/site/chungcuthunhapthaphud/
https://sites.google.com/site/chungcuthunhapthapbic/
https://sites.google.com/site/vp5bandhaolinhdham/
https://sites.google.com/site/nhaoxahoilinhdham/
https://sites.google.com/site/chungcud1ct2hud8/
https://sites.google.com/site/bietthulinhdam/
https://sites.google.com/site/chungcud1ct2/
http://hebico.com.vn/

biệt thự linh đàm,biet thu linh dam,biệt thự tây nam linh đàm,biet thu tay nam linh dam,bán biệt thự tây nam linh đàm,ban biet thu tay nam linh dam,dự án tây nam linh đàm,du an tay nam linh dam,khu đô thị mới tây nam linh đàm,khu do thi moi tay nam linh dam,biệt thự tt1 tây nam linh đàm,biet thu tt1 tay nam linh dam,biệt thự tt2 tây nam linh đàm,biet thu tt2 tay nam linh dam,biet thự tt3 tây nam linh đàm,biet thu tt3 tay nam linh dam,biệt thự tt4 tây nam linh đàm,biet thu tt4 tay nam linh dam,biệt thự tt5 tây nam linh đàm,biet thu tt5 tay nam linh dam,biệt thự tt6 tây nam linh đàm,biet thu tt6 tay nam linh dam,mua biệt thự tây nam linh đàm,mua biet thu tay nam linh dam,tt1 tây nam linh đàm, tt1 tay nam linh dam,tt2 tây nam linh đàm, tt2 tay nam linh dam, tt3 tây nam linh đàm, tt3 tay nam linh dam, tt4 tây nam linh đàm, tt4 tay nam linh dam, tt5 tây nam linh đàm, tt5 tay nam linh dam, tt6 tây nam linh đàm, tt6 tay nam linh dam,