Bán Gà Tân Châu lai Phoenix, gà khoảng 5tháng và Thái nhạn
ĐC: 242/12 Phú Cường, Bình Dương
Call để biết giá,
Call:0985.511.622

Linh 37t


Gà Thái Nhan

Thanks AE đã xem tin và đừng quên ném cho vài cục gạch!