[TR="class: cms_table"]
[TD]Thành lập mới[/TD]
[TD]Chi tiết:
- Hồ sơ thành lập trên SKHĐT, Để có giấy phép KD.
- Hồ sơ khai báo thuế ban đầu.
- Đặt in hóa đơn.
- Làm con dấu cty.
- Đăng bố cáo thành lập.[/TD]
[TD]Giá : 1.000.000
[/TD]
[TD]Thời gian 15 ngày[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Thay đổi địa chỉ Cty[/TD]
[TD]Chi tiết:
- Hồ sơ thay đổi trên SKHĐT, để đổi giấy phép mới.
- Hồ sơ khai báo thuế.[/TD]
[TD]Giá : 500.000[/TD]
[TD]Thời gian 7 ngày[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Bổ sung ngành nghề[/TD]
[TD]Chi tiết:
- Hồ sơ thay đổi trên SKHĐT, để đổi giấy phép mới.
- Khai báo thuế (nếu có).[/TD]
[TD]Giá: 500.000[/TD]
[TD]Thời gian 7 ngày[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Thay đổi người đại diện PL[/TD]
[TD]Chi tiết:
- Hồ sơ thay đổi trên SKHĐT, để đổi giấy phép mới.
- Hồ sơ khai báo thuế (nếu có).[/TD]
[TD]Giá : 500.000[/TD]
[TD]Thời gian 7 ngày[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Thay đổi vốn góp[/TD]
[TD]Chi tiết:
- Hồ sơ thay đổi trên SKHĐT, để đổi giấy phép mới.
- Hồ sơ khai báo thuế.[/TD]
[TD]Giá : 500.000[/TD]
[TD]Thời gian 7 ngày[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]DV báo cáo thuế[/TD]
[TD]Chi tiết:
- BCT Tháng.
- BCT Quí.
- Quyết toán Năm .
- BCTC năm .
- Ra sổ sách cty.[/TD]
[TD]Giá : 500.000 =>1.000.000Tùy loại hình DN
[/TD]
[TD]Theo thời gian làm việc[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Thành lập chi nhánh[/TD]
[TD]Chi tiết:
- Hồ sơ khai báo SKHĐT, để có Giấy phép CN.
- Hồ sơ khai báo thuế.
- Đăng bố cáo thành lập.
- In hóa đơn (nếu có).[/TD]
[TD]Giá : 800.000[/TD]
[TD]Thời gian 15 ngày[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Giải thể Cty,CN[/TD]
[TD]Chị tiết:
- Làm việc với cơ quan thuế.
- Làm việc với SKHĐT.
- Bao gồm hồ sơ quyết toán thuế.[/TD]
[TD]Giá : tùy loại hình DN[/TD]
[TD]Thời gian 30 ngày[/TD]
[/TR]