thanh lý lô 5 em sim đôi hạn kích tháng 11-12/2013
lô1:
096.8811.808
096.8811.858
096.881188.7
0969.898.122
0969.898.553
giá lô 800k
lô2:
0969.151.303
0969.898.129
0969.899.183
0969.899.303
0969.899.717
giá lô 550k
liên hệ:
0966 066 366
vietcombank: 01210.0068.8600
chủ tk nguyen duy loc. mail: duylochoanganh@gmail.com
136/CMT8.QUYẾT THẮNG.BIÊN HÒA.ĐỒNG NAI (đối diện cafe thủy tùng 2 )