Lưu ý : bao thợ thầy đi theo . Tại cần đi chơi nên bán gấp !
Lock sprint . Nhắn tin 10 số 11 số danh bạ, 3g . 100%
Active tháng 2-2013
Tình trạng 96% trầy nhẹ viền . nhìn sơ không thấy .
Bán : Máy + Hộp . ( trùng imei )
0939541267 (sms)
Thanks !