Ipad 3 16gb đen 10tr3 mới 95%
Iphone 5 đen new 14tr 16gb
Iphone 4s 8tr3 mới 95%
hàng nhập từ USA nha....có thể đặt tất cả các loại đt ipad.....v...v....
Lien hệ cho Sang 0937578180 nha...