DƯỚI QUÊ ĐỔ GÀ MỚI BẮT LÊN TUYỂN KỈ CHO AE CHƠI:
CON GÀ CÚ VÀNG 10THANG ZIN ĐẸP CAO RÁO,MỒNG DÂU 3 KHÍA,TRANG CỠ 1KG,SUNG GÀ.AE COI HÌNH RỒI ĐÁNH GIÁ.ĐÁ CHÂN SÂU,CANH NẠP.BAO GA BỂ GA NIỀNG.AE BẮT VỀ DƯỠNG LẠI CHO CỨNG RỒI CHƠI

GIÁ: 750K(FIX XĂNG 50) AE NÀO CÓ Ý TRẢ GIÁ HƠN KHỎI ALO
AE CHẠY TỚI ĐẦU ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 2 ALO MÌNH DẪN ZO COI GÀ.DT: 01669279707
AE GHÉ WA COI CHO XIN CHỮ UP.MÌNH SẺ WA LẠI.TKS AE NHIỀU