0907.87.9697=900 ngàn
09337.13337 =1.2 triệu
giá có giảm