Như tiêu đề, bể kèo ráp máy nên cần ra đi combo như sau:
CPU G2010 còn bảo hành 35 tháng ở Hoàn Long, full box
Main Foxconn H61 MXE-V mới 99% còn bảo hành 32 tháng ở CMC, full box, full phụ kiện
Giá ra đi: 1tr8
01264473698
14D Nguyễn Thị Định ,Q2 hoặc có thể giao dịch ở Q1, Q10