tình hình là em muốn rap 1 bộ máy bàn cũ xêm xêm cỡ 2tr7->3tr thôi và có 2 cấu hình để lựa chọn như sau

1. Main GigaG31+ram4G/800(2gx2)+E7400+HDD WD 400GB - case và nguồn thì chuẩn luôn rồi

2. main GigaG31+ram4G/800+PenD 915+HDD 400GB+ VGA 512m/128bit/GDRAM5 case với nguồn cũng chuẩn luôn

theo các bác thì nên chọn bộ nào ( đề là nguồn Acble 400W+vỏ pro nặng to fan12 nhận tất cả các loại main, các loại card từ máy bộ->mini)
và giá cả thi như thế đã hợp lý chưa . em dùng máy để chơi mấy game tầm chung chung cỡ pes10<