Cả nước đang triển khai xây dựng 40.000 căn hộ nhà ở xã hội
http://sailstowersongnhue.blogspot.com/

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, hiện trên cả nước có 63 dự án nhà ở xã hội Chung cư Sails tower Sông Nhuệ đang được triển khai xây dựng với quy mô 40.000 căn hộ tại 16 địa phương.
Các địa phương này đã và đang triển khai tích cực việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Ngoài ra UBND tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai cũng đang triển khai một số dự án nhà ở xã hội rất lớn, cụ thể như: Dự án nhà ở an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Chủ đầu tư là Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp TNHH MTV (Becamex IDC Corp), với số căn hộ lên tới 64.000 căn, đã hoàn thành 4.700 căn; Dự án nhà ở công nhân Khu công nghiệp Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, Chủ đầu tư là Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp TNHH MTV phát triển đô thị và công nghiệp (IDICO).

Cũng theo Bộ Xây dựng, tính đến ngày 22/4/2013, đã có 50 chủ đầu tư dự án đề xuất điều chỉnh quy mô căn hộ hoặc chuyển đối dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, với quy mô 31.000 căn hộ (chủ yếu ở tại các đô thị lớn là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh).