Dư dùng mấy thứ sau: AE nào cần thì rước về nhé. AE vui lòng ko trả giá những thứ USB. Đế sạc pin Samsung SII." />
USB. Đế sạc pin Samsung SII." title="Dư bán: Ốp lưng Sky A840. Đầu đổi tablet Samsung-->USB. Đế sạc pin Samsung SII." />
USB. Đế sạc pin Samsung SII." title="Dư bán: Ốp lưng Sky A840. Đầu đổi tablet Samsung-->USB. Đế sạc pin Samsung SII." />
3. Đế sạc pin Samsung (loại pin Galaxy SII). Chính hãng Samsung, mua ở Mai Nguyên, new up 95%. Giá 150K
USB. Đế sạc pin Samsung SII." title="Dư bán: Ốp lưng Sky A840. Đầu đổi tablet Samsung-->USB. Đế sạc pin Samsung SII." />
USB. Đế sạc pin Samsung SII." title="Dư bán: Ốp lưng Sky A840. Đầu đổi tablet Samsung-->USB. Đế sạc pin Samsung SII." />
USB. Đế sạc pin Samsung SII." title="Dư bán: Ốp lưng Sky A840. Đầu đổi tablet Samsung-->USB. Đế sạc pin Samsung SII." />