như title cần xả khoảng 100 cây ram máy bộ 1g 2g 512 k có máy test ae làm mang đồ qua test

ddr2 ddr1 các loạilh 0903336098 ae làm thì cứ cho giá cụ thể