0922.881.881 5tr
0922.883.883 5.5tr
0925.883.883 5.5tr
0922.885.885 5tr
0925.882.882 4.5tr
09.2525.5252 3tr
09.2525.6969 2tr
09.2525.8686 2tr
0925.166789 8tr
0925.336789 8tr

Bán cả lô cho anh nào máu call 0927099099 nhận giá tốt(không nhận sms, chat)