bán trong chiều nay :

0967.16.1985 + 0967.36.1986 + 0969.92.1998

nk fix 2000k 3sim chỉ nhận chốt