[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]DAPTER - NOTEBOOK - IPAD[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Tên sản phẩmADAPTER HP
[/TD]
[TD]Đơn giá OEM[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Bảo hành[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Hp 18.5V - 3.5A Đầu vàng[/TD]
[TD]190.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Hp 18.5V - 3.5A Đầu kim[/TD]
[TD]205.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Hp 18.5V - 4.9A Đầu đạn[/TD]
[TD]205.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Hp 18.5V - 4.9A Đầu thường[/TD]
[TD]call[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter HP 18.5V - 6.5A Đầu kim[/TD]
[TD]call[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Hp 19V - 4.74A Đầu đạn[/TD]
[TD]215.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Hp 19V - 4.74A Đầu kim[/TD]
[TD]235.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Hp mini 19v - 1.58A[/TD]
[TD]220.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Quý khách hàng mua số lượng sẽ được hỗ trợ về phí vận chuyển[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ADAPTER SONY[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter SONY 16V - 4A[/TD]
[TD]200.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter SONY Logo VAIO 16V - 4A[/TD]
[TD]220.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter SONY 19.5V - 3.95A[/TD]
[TD]190.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter SONY 19.5V - 3.95A LOGO VAIO(hot)[/TD]
[TD]275.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter SONY 19.5V - 4.7A[/TD]
[TD]200.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter SONY logo VAIO 19.5V - 4.7A( hot)[/TD]
[TD]315.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter SONY 19.5V - 6.2A[/TD]
[TD]call[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Mini SONY 10.5V - 1.9a[/TD]
[TD]235.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Mini SONY 19.5V - 2A[/TD]
[TD]225.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Quý khách hàng mua số lượng sẽ được hỗ trợ về phí vận chuyển[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ADAPTER TOSHIBA[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Toshiba 15V - 5A[/TD]
[TD]195.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Toshiba 19V - 3.42A[/TD]
[TD]195.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Toshiba 19V - 3.95A[/TD]
[TD]195.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Toshiba 19V - 4.74A[/TD]
[TD]200.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Toshiba mini[/TD]
[TD]220.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Quý khách hàng mua số lượng sẽ được hỗ trợ về phí vận chuyển[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ADAPTER IBM - LENOVO[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter IBM 16V - 4.5A[/TD]
[TD]205.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Lenovo 19v - 3.42A[/TD]
[TD]185.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Lenovo 19v - 4.74A[/TD]
[TD]205.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Lenovo 20v - 4.5A (new)[/TD]
[TD]250.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter IBM/Lenovo 20v - 4.5A[/TD]
[TD]225.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter IBM/Lenovo 20V - 3.25A[/TD]
[TD]225.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter MINI lenovo 20v - 2A[/TD]
[TD]225.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Quý khách hàng mua số lượng sẽ được hỗ trợ về phí vận chuyển[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ADAPTER DELL[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter DELL 19.5v - 3.34A[/TD]
[TD]230.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter DELL 19.5v - 3.34A For XPS[/TD]
[TD]245.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter DELL 19.5v - 4.62A[/TD]
[TD]235.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter DELL 19.5V - 4.62A Mỏng Slim (hot)[/TD]
[TD]400.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter DELL 19.5V - 3.34A Mỏng Slim (hot)[/TD]
[TD]380.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Mini Dell 19v - 1.58A[/TD]
[TD]225.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Quý khách hàng mua số lượng sẽ được hỗ trợ về phí vận chuyển[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ADAPTER ACER - LITEON[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter acer(liteon) 19V - 3.42A[/TD]
[TD]185.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Acer(liteon) 19V - 4.7A[/TD]
[TD]200.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Liteon 19V - 3.42A[/TD]
[TD]230.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Liteon 19V - 4.7A[/TD]
[TD]200.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Mini acer 19v - 1.58A[/TD]
[TD]220.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Quý khách hàng mua số lượng sẽ được hỗ trợ về phí vận chuyển[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ADAPTER ASUS - FUJITSU - SAMSUNG[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Asus 19V - 3.42A[/TD]
[TD]185.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter ASUS 19V - 4.7A[/TD]
[TD]200.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Samsung 19V - 3.16A[/TD]
[TD]185.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Samsung 19V - 4.7A[/TD]
[TD]200.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Mini asus 12v - 3A[/TD]
[TD]220.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Mini asus 9.5V[/TD]
[TD]220.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Fujitsu 19v - 4.22A[/TD]
[TD]205.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD="colspan: 5"]Quý khách hàng mua số lượng sẽ được hỗ trợ về phí vận chuyển[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]ADAPTER MACBOOK[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Apple 16.5V - 3.5A(60W)[/TD]
[TD]1.000.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Apple 18.5V - 4.6A(85W)[/TD]
[TD]1.000.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Apple 24V - 1.875A(45W)[/TD]
[TD]1.100.000[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Adapter Apple 14.5V[/TD]
[TD]hết[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]9 tháng[/TD]
[/TR]