0908.54.6789
gia: 18tr
sms: 091.61.56789( em đang ở nước ngoài) các bác đừng call chết em)
or inbox