Thanh lý nốt mấy sim con sót lại
- 0913.34.1386
- 0912.71.2688
- 0913.435.534
- 091.576.9998
- 0913.398.938
- 0913.541.154
- 0913.50.3386
- 091.973.9998
- 091.423.1386
- 0913.156.651
- 0912.184.481
Tất cả đều là sim trả trước bao sang tên toàn quốc
Giá đồng hạng 500k/số miễn mặc cả dưới mọi hình thức
Ai có nhu cầu xin liên hệ: Hưng 0933338800