Can ban 1 em 4s,32gb mau trang moi 98% ,qte ZP,MODEL:MD245ZP/A,IMEI:013072000377717
minh ban 8tr7 no phu kien hang co rat dep ,nen ko up hinh. dang chay 6.1.2
lh:197 lac long Quan F3,Q11 DT:0967449778