Để đặt phòng và tư vấn qua điện thoại vui lòng gọi số 0862849837 - 0902700032
hoặc đặt trực tuyến và thanh toán qua ngân lượng