Do xư cài mình cần bán Lens Kit 18 - 55 theo máy, còn rất mới, ít xài, không mốc hay rễ tre...
Giá bán là 1t6.. Fix nhẹ, anh em nào có nhu cầu thì xem Lens ở Trường Chinh, P13... đầu duong Ấp Bắc
LH: 0937074500.. có thể SMS