096 7777 598 350k
09675 12223 200k
lấy 2 sim 500k
kết call :0986866977
địa chỉ :nhà số 20 nghách 52/38 đường mỹ đình ,trong thôn phú mỹ sau bxe mỹ đình 500m