Case core 2duo E7200 main asus G31, Ram 2G, HDD 320G, bán 3050k
Case duo core E5300 main MSI G31, Ram 1G, HDD 160G, bán 2250k
Case duo core E5300 main biostar G31, Ram 1G, HDD 160G, bán 2250k
Case duo core E5200 main intel 945, Ram 1G, HDD 160G, bán 2150k
Case duo core E2180 main ECS 945, Ram 1G, HDD 80G, bán 1700k
Case duo core E2180 main intel 945, Ram 1G, HDD 80G, bán 1700k
tất cả case đang chạy ngon lành thông tin mình đăng chuẩn 100% mua bán tại nhà.
liên hệ tuân ĐT 0912068968

Hải Đăng Computer
Địa chỉ: 337b Bạch Mai-HN
ĐT : 0912068968