Gà mái mỹ rặc năng 1kg9 -> 2kg đang đẻ bầy 2 : điều chân xanh da cam mòng lá ngã( bị cắt)
Mái Bổn lỳ đá cựa tốt.
Giá 2tr 5
Liên hệ: 0937730337 gặp Long
Địa chỉ :gần bưu điện Thủ Đức.