Thân Chào Tất Cả Ae Đến Với CLB Chim Hót Hội Quán Ánh Trăng ....
( Hội Thi Chích Chòe Lửa , Chào Mào . Giải Thi Hàng Tháng , Hàng Tuần Cho ae Nghệ Nhân )..
* Gữi Ae Lịch Thi Chào Mào Ngày 7/7/2013......
*Còn Đây Hội Thi Chích Chòe Lữa Ngày 23/6/2013...
1. Hình Ảnh Khai Mạc Cuộc Thi Và Clip Vòng 1 Chích Chòe Lửa ( CLB Chim Hót Hội Quán Ánh Trăng ) ..
Clip Vòng 1..
2.Hình Ảnh Cuộc Thi Và Clip Vòng 2 Chích Chòe Lửa ( CLB Chim Hót Hội Quán Ánh Trăng ) ..
Clip Vòng 2..
3.Hình Ảnh Cuộc Thi Và Clip Vòng 3 Chích Chòe Lửa ( CLB Chim Hót Hội Quán Ánh Trăng ) ..
Clip Vòng 3..
4.Hình Ảnh Cuộc Thi Và Clip Vòng 4 Chích Chòe Lửa ( CLB Chim Hót Hội Quán Ánh Trăng ) ..
Clip Vòng 4..
5.Hình Ảnh Cuộc Thi Và Clip Vòng 5 Chích Chòe Lửa ( CLB Chim Hót Hội Quán Ánh Trăng ) ..
Clip Vòng 5..
6.Hình Ảnh Cuộc Thi Và Clip Vòng 6 Chích Chòe Lửa ( CLB Chim Hót Hội Quán Ánh Trăng ) ..
Clip Vòng 6..
7.Hình Ảnh Cuộc Thi Và Clip Vòng 7 Chích Chòe Lửa ( CLB Chim Hót Hội Quán Ánh Trăng ) ..
Clip Vòng 7..
8.Hình Ảnh Cuộc Thi Và Clip Vòng 8 Chích Chòe Lửa ( CLB Chim Hót Hội Quán Ánh Trăng ) ..
Clip Vòng 8..
9 . Ae THông Cảm Chút Út UP tiếp Bận tí Việc..