0169.321.9999
Sim không dính 4 & 7 - Lùi về tới đỉnh
Giá 9tr - Ai mua gọi vào số này lun.