Mới mua hôm qua giờ quyết định mang ra bán luôn, lí do là hơi rộng so với chân.
size 5 nha, chân bạn nào mang cỡ 39 là ok. Mình mua 1045k, giờ bán 900k, bạn nào có hứng thú thì alo mình 0985300060.