minh can` ban' 1 em ip4 32g quot te . hang usa .gia' 6tr. may' sai` ky~ ko rot' ko suot'. bao dep. zin tu a..den,,z., minh` ban' dt ko kem` phu kien nhe' . con em o nha` danh` phu kien. roi`. dt 0908 736 892 khanh.. mua ban' tai nha` minh`. 4/2tan thanh`, f tan thanh` , quan tan phu