thằng này có 1 thủ đoạn là toàn kêu mình nhu thế này:
tối nó sẽ gửi tien rồi chụp hình biên lai kêu mình gửi ngay hàng cho nó vì nó muốn nhận gấp nhưng sự thật sự thì nó ko chuyển nó làm giả giấy chuyên tiền để lừa mình!!!
rồi sau đó nó sẽ kì kèo năn nỉ mình làm theo lời nó ...vv
mình và 1 người chu shop nữa đã từng bị thằng này gạ láu ko tả nổi nó học cấp 3
bạn mình vừa xem cái giấy chuyển của nó ngày 24 mà ghi là ngày 27 chuyển vào sài gòn mà ghi là chuyên ra Hà Nội
facebook của nó như sau
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004787311652

bà con vô page chửi chết cái thằng lừa đảo đi !!!!