Bán nhà vườnTổng cục 5 Tân Triều - Vị trí: nằm cuối đường Chiến Thắng
*thuôc địa phận Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
** - NV*5 *lô*41**: 100m2,hg Tây Nam*+ xây thô*+ VAT *giá : 4,2 tỷ
**- NV*7 lô*32 : 100m2,hg Đông Nam + xây thô + VAT giá : 4,3 tỷ
*LH Mis Hà: 0988445366
tags:Liền kề tổng cục 5 tân triều*,*tổng cục 5 tân triều*,*liền kề tổng cục 5*,liền kề tổng cục 5 giá rẻ*,
*liền kề 13 tổng cục 5 tân triều*,*liền kề 14 tổng cục 5 tân triều,*liền kề 12 tổng cục 5 tân triều
Liền kề tổng cục 5 tân triều*,*tổng cục 5 tân triều*,*liền kề tổng cục 5*,liền kề tổng cục 5 giá rẻ*,
*liền kề 13 tổng cục 5 tân triều*,*liền kề 14 tổng cục 5 tân triều,*liền kề 12 tổng cục 5 tân triều
Liền kề tổng cục 5 tân triều , tổng cục 5 tân triều , liền kề tổng cục 5 ,liền kề tổng cục 5 giá rẻ ,
*liền kề 13 tổng cục 5 tân triều , liền kề 14 tổng cục 5 tân triều, liền kề 12 tổng cục 5 tân triều
Liền kề tổng cục 5 tân triều , tổng cục 5 tân triều , liền kề tổng cục 5 ,liền kề tổng cục 5 giá rẻ ,
*liền kề 13 tổng cục 5 tân triều , liền kề 14 tổng cục 5 tân triều, liền kề 12 tổng cục 5 tân triều