Dư 2lens nên bán giá rẻ, lens con mới 98%, không mốc hay rễ tre, rất ngon.
Nay ra đi với giá rẻ, ai cần thì call 0988814552 - sẽ fix mạnh cho ai thực sự cần!