SỐ 1 ; GÀ KHÉT BÔNG 1KG NẾT ĐÁ CĂN NẠP RẠT ĐÁ BO LỚN GIÁ CALL ..............!SỐ 2 ; GÀ ÚA 8LANG8 CĂN RẠT ĐÁ BO LỚN NẾT ĐÁ KHÔN GÀ GIÁ CALL.......................!SỐ 3 ; GÀ ĐIỀU 1KG0,50 WIN 3 CÁI CĂN NẠP BO LỚN ĐANG RA LÔNG THÊM CỠ 3 TUẦN NỮA LÀ SÚT ĐƯỢC GIÁ CALL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
SỐ 4 ; GÀ CHUỐI 9LANG WIN 2 CÁI CĂN NẠP ĐÁ CHÂN SÂU NẠP BO LỚN .........................![url=http://upanh.com/view/?id=9rre8i1aenp][/url
SỐ 5 ; GÀ ĐIỀU 1KG2 LAI 5O GÀ CÒN TƠ 8 THÁNG NẠP BO LỚN ĐÁ GIỎI GÀ GIÁ 1TR2.....................................!

SỐ 6 ; GÀ CHUỐI LAI 25 TƠ 7 THÁNG GÀ ĐÁ BO HẾT HỒN LUÔN ĐÓ GIÁ 800K.............!
SỐ 7 ; GÀ CHUỐI 8LANG2 CỰA ĐIẾC NẠP BO LỚN GIÁ 800K ..........................!


A.E GHÉ QUA XEM CHO MINH XIN CHỮ UP MÌNH SẼ TRẢ LỄ LẠI ĐỊA CHỈ QUẬN TÂN PHÚ ĐƯỜNG TÂN HƯƠNG SỐ ĐIỆN THOẠI 0938429001 HOẶC 01634493605 GẶP HOÀNG 36T