[TR="class: cms_table"]
[TD]Tuyến DL[/TD]
[TD]Cty[/TD]
[TD]Hãng[/TD]
[TD]Ngày KH[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Campuchia 4N3Đ
Phnom Penh - Siem Reap[/TD]
[TD]KT[/TD]
[TD]XE[/TD]
[TD]thứ năm hàng tuần[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Dubai - Abu Dhabi
5N4Đ[/TD]
[TD]VC[/TD]
[TD][/TD]
[TD]29/08[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Đài Bắc - Đài Trung - Nghi Lan
5N4Đ[/TD]
[TD]KT[/TD]
[TD]CI/VN[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng
6N5Đ[/TD]
[TD]HP[/TD]
[TD]CI/VN[/TD]
[TD]11,25/06[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Cao Hùng - Gia Nghỉa - Đài Trung - Đài Bắc
7N6Đ[/TD]
[TD]KT[/TD]
[TD]CI/VN[/TD]
[TD]16,26/06[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Hong Kong - Quảng Châu - Thẩm Quyến
6N5Đ ( 2 đêm Hong Kong )[/TD]
[TD]HP[/TD]
[TD]CX[/TD]
[TD]23/06[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]09,16,23/07[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]10*,30/08[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Thẩm Quyến - Phan Ngư - Hong Kong
5N4Đ
Khách sạn 5 sao tại TQ , 4 sao tại HK[/TD]
[TD][/TD]
[TD]CX[/TD]
[TD]08,15,22/06[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]06,13,27/07[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]10,24/08[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Hong Kong - Disneyland
4N3Đ[/TD]
[TD]HP[/TD]
[TD]CX[/TD]
[TD]13/06[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]31/08[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Trung Quốc 7N6Đ
Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu[/TD]
[TD]HP[/TD]
[TD]CA[/TD]
[TD]09,16,23/06[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Singapore-Malaysia-Singapore
7N6Đ[/TD]
[TD]HP[/TD]
[TD]JT[/TD]
[TD]9,15,23,30/06[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]07,14,21/07[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Singapore - River Safari - Under Water World 4N3Đ[/TD]
[TD]HP[/TD]
[TD]JT[/TD]
[TD]08,29/06[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]13,27/07[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Thai Lan 4N3Đ
Bangkok - Pattaya[/TD]
[TD]KT[/TD]
[TD]VN[/TD]
[TD]20/06*[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]Thai Lan 6N5Đ
Bangkok - Pattaya[/TD]
[TD]HP[/TD]
[TD]TK[/TD]
[TD]01,08,20/06[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]06,20/07[/TD]
[/TR]