hotline: 0942.013.013 & 07806.58.58.58
_______________________

sim nguyên kích

0967.34.6886 = 2tr2 ( tài tử _ lộc phát phát lộc )
0967.379.369 = 700k ( 3 thần tài - tài lộc vĩnh cữu )
0967.883.179 = 500k ( phát phát tài - nhất thần tài )
096776.8699 = 600k ( phát lộc vĩnh cữu )
0967.356.279 = 500k ( tài phúc lộc - mãi thần tài )
0967.06.16.36 = 800k ( nhất lộc - tài lộc )
0967.398.983 = 550k
0967.35.15.35 = 600k
0967.78.1379 = 700k ( ông địa - thần tài )
0967.690.609 = 500k
0967.608.606 = 450k
0967.826.628 = 1tr ( phát mãi lộc - lộc mãi phát )
0967.29.7789 = 1tr
0967.632.789 = 900k
0964.05.1789 = 700k
096.7777.993 = 1tr2
096.7777.285 = 800k= 700k ( thần tài _ trường thọ )
0967.30.8988 = 600k ( phát vĩnh cữu phát phát )
0967.999.238 = 500k
0967.435.439 = 800k ( 4 mùa tài phúc _ 4 mùa thần tài )
0967.2288.38 = 600k ( mãi mãi phát phát tài phát )
0967.368.698 = 600k ( tài lộc phát _ lộc vĩnh cữu phát )
0967.888.396 = 700k ( phát phát phát _ tài vĩnh cữu lộc )
09.6795.5976 = 800k ( soi gương chuẩn )
0967.2.7799.2 = 600k ( mãi trường cữu mãi )
0967.909.709 = 500k
0967.90.2010 = 600k