gà que 50 việt bổn 25 sil 25 mỹ bổn nhà đổ??? chân trắng điểm 2 chốt đen hình dài dọc bản lưng như tấm thớt sáng đá 1 em cú chân xanh = kg ói máu ọc ọc , chồng độ 2kg2 mình đá nó té mình bị gác cây lưng ói máu xỉu hoà . đá sổ 5-2 tròn 10 nha ae không chỗ dưỡng lại nên chia lại. bao đá cựa và độ chịu cựa , về đã tỉnh làm tang đầy đủ không sợ con nào.

giá : 800k.

call: 0902702743 quận tân phú.

uy tín là vàng. ae ghé qua cho xin chữ up mình trã lễ sau.