mình cần tiền nên bán bộ máy
thùng cpu code 2 due e 7400 2.93 , ram 2g hdd 250 o dvd LG
màn hình samsum 21 inl còn mới
giá la 4 triệu 4 trăm ngàn nhé
Liên hệ : 0988 130 844 gặp chung