Như tiêu đề tôi cần nhượng lại 1 voucher như trên, tôi mua ở nhommua.com, vì bận việc không có thời gian sử dụng!
Giá nhượng lại là 600.000 đ nhé! Giá minh mua là 899.000 đ.
Thanks các bạn quan tâm! Liên hệ đt số 0120.76.353.02 nhé! Tèo. Mình ở Tân Bình, HCM. Giao dịch có cafe cà pháo luôn cho vui vẻ!