0996 294 999
sự hiện diện có mặt 6 số 9 toàn là 999999. Giá ra đi trong đêm nay chỉ có 700nghìn, sim thanh lý xin đừng trả giá. Anh em đi ngang đá 1một phát dùm, xin cảm ơn
Liên hê 096 649 8888