phá giá 0988.404444=6,8tr chuẩn miễn mk cho đỡ mất công