nhu tieu đề tren can đưa tiễn iphone4 32gb len dg ,máy còn ngon chua bung may sửa lần nào ,mày cỡ 95% nek
sóng cự mạnh vao wifi amam ,luot web thoa thich ,
giá cự sock cho ip4 32gb 6tr ,chi có máy k phụ kien (no tam hinh nhak)
lienhe 0928 1881 38