Taxi: 0978910.910 (Bảy Tám Chín Mười, Chín Mười) giá 9tr. Giá thanh lý, bán lỗ miễn mặc cả.
Lh: 0909361102 - 0904397577.