Mình đang bán một số thiết bị mạng bao gồmWireless, Router, Modem, Switch...của các hãng (TP-Link, Draytek...)TP-Link 940N - 850.000 VND - BH: 24 tháng

TP-Link WR841N - 480.000 VND - BH: 24 tháng

Draytek Vigor 2710Ne - 1.820.000 VND -BH: 12 tháng

Draytek Vigor 2920- 3.050.000 VND -BH: 24 tháng

Vigor2130 Broadband Router - 2.750.000 VND -BH: 24 tháng

Vigor2960 -
7.150.000 VND -BH: 24 tháng
Truy cập http://www.vnnetwork.com.vn để biết thêm thông tin sản phẩm và khuyến mãi.