Đang kẹt tiền nên muốn bán Iphone 4 16g fullzin không có một lỗi dù nhỏ nhé các bạn!!! Đặc biệt máy đã mode theme IOS 7 beta tuyệt đẹp (hàng nào của đó thôi )

Giá: 6T
Hình ảnh thật: