0962 96 66 99
sim đang gọi free viettel tháng 1000'
giá chỉ 5t


call

09 09 10 8888
0903 76 66 56