Mod cho em xin ít hôm, đã vào five tìm nhưng không có...nên mạo mụi ra đây bót lên tìm cho nhanh..ít hôm tìm được hay không em cũng tự close topic
Tìm Khoen:
Yêu cầu:
Khoen xanh, không tật lỗi
Líu tốt...
Tìm Lồng:
Tìm lồng Khoen hoặc chòe đất
Ưu tiên bó lủng...hàng tre tàu hay TQ cũng được, còn không thì cái lồng khoen vuông nóc bằng của TQ thì càng tốt nhé ae
Chạm hay không chạm..yêu cầu lồng zin..lên nước..không lai nan..móp méo
AE cmt tại đây lồng( thêm em ít tấm hình càng tốt) và để lại giá giùm em
dt: 090604 1323 Nhân