Mình cần ra đi 1 em iPhone 4 trắng. Bản world, 16GB, 98%. Gồm sạc & cáp
ĐÃ BÁN sau 20ph
Máy màn hình xước nhẹ 1 vết (ko ảnh hưởng đến hình ảnh. Đưa dưới nắng mới thấy)

Viền hoàn chỉnh
Xài rất kĩ. Nguyên bản. Bao test 1 tuần