ĐẦM BÚP BÊ TAY BI
MS: D30
GIÁ : 255.000

ĐẦM THUN REN
MS: D25
GIÁ : 245.000

ĐẦM SỌC
MS : D23
GIÁ : 225.000

ĐẦM CÔNG SỞ
M : D24
GIÁ : 275.000

ĐẦM VOAN BÚP BÊ
MS : D26
GIÁ : 245.000

ĐẦM HỌA TIẾT
MS: D27
GIÁ : 275.000

ĐẦM REN
MS : D19
GIÁ : 245.000

ĐẦM ZARA
MS: D22
GIÁ : 265.000

ĐẦM CARO
MS : D20
GIÁ : 275.000

ĐẦM THỦY THỦ
MS : D21
GIÁ : 265.000

ĐẦM HOA HỒNG
MS : D15
GIÁ : 355.000

ĐẦM HỌA TIẾT HOA DIOR
MS : D16
GIÁ : 225.000

ĐẦM REN VALENTINO
MS : D17
GIÁ : 245.000

ĐẦM BODY
MS : D14
GIÁ : 265.000

ĐẦM XẾP LI
MS : D13
GIÁ : 265.000

ĐẦM NƠ CỔ
MS 09
GIÁ : 265.000

ĐẦM THỦY THỦ
MS : D12
GIÁ : 250.000

ĐẦM XÒE TIỂU THƯ
MS : D10
GIÁ : 265.000

ĐẦM CARO
MS : D11
GIÁ : 265.000

ĐẦM REN TRẮNG
MS : D8
GIÁ : 250.000

ĐẦM HỒNG NGỌT NGÀO
MS : D5
GIÁ : 315.000

ĐẦM CÔNG SỞ
MS : D 55
GIÁ : 375.000

ĐẦM CHANEL
MS: D56
GIÁ : 285.000

ĐẦM HOẠT HÌNH CỰC CUTE
MS : D7
GIÁ : 225.000

ĐẦM THUN CHANEL
MS : D6
GIÁ : 235.000

ĐẦM THUN CÓ NÓN NGÔI SAO
MS : D2
GIÁ : 265.000

ĐẦM VIỀN REN
MS: D3
GIÁ : 265.000

ĐẦM ỐNG
MS : D4
GIÁ : 265.000

ĐẦM REN CHẤM BI TINH KHÔI
MS: D1
GIÁ : 235.000