Cần bán chó Phú Quốc đực màu đen,vện 6 tháng tuổi.Chó đẹp xoáy kiếm,xoáy bản đao,chân màng,đuôi vót,không lai tạp.chích, phòng bệnh đầy đủ
+chó vện:
_Chó đen:
=>Nhà mình ở gần bến xe ngã 4 ga
SDT:0993637393