bán số : 0967.30.4078 giá 600k ai mua liên he : 0986.11.04.87 thank~