em cần tim sim 24.1997 10s các anh nhé . ai có show em với . thank các anh nhiều .

ai đi qua úp phụ em với nhé thank ạ .
:-":-":-"